Den inre resan

Vi behöver se oss själva för de unika, starka, kreativa och skapande individer som vi innerst inne är. Vi behöver leva mer som vi lär. Det är så väldigt många som vacklar i sin tilltro till sig själva och som tror att de måste passa in i ett särskilt mönster för att duga som de är. Om man är det minsta lilla annorlunda så tror man ofta att man inte är lika bra. Vi måste börja se på oss själva som starka, energifyllda, kreativa skapare som innerst inne besitter förmågan att förflytta berg. Det kan vi, om vi bara utgår från vårt hjärtas centrum och ger oss själva möjligheten att tro på oss själva och att vi kan. Framför allt måste vi börja inse att ensam inte är stark och istället lära oss att samarbeta mer. Vi behöver alla varandra, för det är i den djupaste sorg och de svåraste livsvalen som vi kommer att upptäcka vilka vi är och förmågan vi bär inom oss, för att till slut skapa oss det liv vi drömmer om. Vi bär alla nycklarna och verktygen inom oss.

Medverkande författare är Carina Hammarsten, Peter Max Mäkelä, Mikael Säflund, Kristin Jennefelt, Stina Helenefors, Patric Svanberg, Lucy Larsson, Angela Askell, Karin Rosell, Michael Henell Timander, Evelina Roos, Jenny Sundman och Romina D´Larte.