Kristin Jennefelt

Född: 1982.

Bor: I Tyresö i Stockholm.

Publicerad: Detta är min debut.

Jag medverkar i boken Den inre resan: För att inspirera människor och ge handfasta råd på hur man kan komma närmare sig själv och nå sina drömmar genom yoga, indisk levnadsfilosofi och mindfulness, medveten närvaro. Jag vill inspirera fler till att tro på sin inre röst, så ett frö som växer i rätt riktning, för att en dag uppnå sin dröm.

Kontakt:
www.yogaochmindfulness.com