Michael Henell Timander

Född: 1982.

Bor: I Kalmar och på Öland.

Har jag skrivit en bok förut? Nej.

Varför medverkar jag i boken Den inre resan? För att dela med mig av min historia och mitt liv i hopp att kunna påverka någon annans liv i positiv riktning. Jag vill påverka mina medresenärer, på denna resa kallat livet, bort ifrån destruktiva beteendemönster och tillbaka till ett liv fyllt med mening, kärlek och lycka.

Kontakt:
Hemsida: www.magicherb.se
LinkedIn: www.linkedin.com/in/michael-henell
Facebook: www.facebook.com/Mr.Henell
Instagram: www.instagram.com/magicherb.se