Ylva Stockelberg

Fotograf: Anette Åberg

Ylva Stockelberg är civilingenjör och marknadsekonom och har arbetat som konsult sedan 1985 både i eget företag och som anställd eller underkonsult till fyra stora internationella konsultföretag. Hon har erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor och från flertalet branscher. Med första jobbet inom logistik i stålindustrin fick hon ett naturligt flödestänkande. Hon har arbetat som ekonomichef/controller att hyra och projektledare, men även i utredningsuppdrag. Hon har främst arbetat i verksamheter under en förändringsfas, exempelvis bolagisering av offentlig verksamhet.

Ylva har även skrivit nio böcker om katter.

Efter flytten till Simrishamn från Stockholm 2012 har verksamheten tagit en ny riktning. Konsultuppdragen har medvetet blivit märkbart färre medan skrivandet tagit mer plats. Hon har också en gästlägenhet i sitt gårdshus i Gamla stan Simrishamn som hyrs ut till turister.

www.skeppargaardens.se
www.amrafel.se

Ylva är en av medförfattarna i boken Qlara Färdiga Gå: om kvinnors företagande på Österlen.